Čím více ovládáte systém, tím lépe Vám slouží.

Zpět

ODEKO22_1

Odborné ekonomické dny 2022

26. 05. 2022 - 27. 05. 2022

1. den od 09:00 do 17:00 h
2. den od 09:00 do 13:00 h

Hotel Antoň
Slavatovská 92
Telč

5 350 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 17. 05. 2022

Odborné ekonomické dny 2022

Určeno pro uživatele: VERA

Vážení přátelé,  

zveme Vás na jarní setkání ekonomů obcí a příspěvkových organizací Odborné ekonomické dny 2022. Hlavní náplní letošních Odborných dnů bude osvěžení si vazeb mezi stěžejními ekonomickými agendami, tedy agendou Příjmy a Výdaje, na další ekonomické, správní a evidenční agendy. Upozorníme na změny a novinky v jednotlivých agendách a připomeneme si vybrané pracovní postupy. Námětem na tato témata jsou nejen zapracované úpravy IS VERA Radnice, ale i vaše HelpDesková hlášení. Předpokládáme, že k tématu se rozvine i vzájemná diskuse "co a jak udělat lépe". Stranou nezůstanou ani chystané novinky v jiných než čistě ekonomických agendách. Představíme Vám úplnou novinku - Participativní rozpočet.
   

Těšíme se na setkání s Vámi
tým metodiků a konzultantů ekonomických agend IS VERA

 

Obsah

Čtvrtek 26.5.2022
od 9:00 hod. prezence
od 10:00 hod. školení

Pohledávky - procesní souvislosti
Zajímat nás bude nejen samotná agenda Příjmy, ale podíváme se na vazby do dalších ekonomických, evidenčních i správních agend. Upozorníme na nové pracovní postupy a možnosti, jako jsou například elektronické schvalování faktur vydaných a odesílání faktur vydaných emailem přímo z IS VERA Radnice.  Zopakujeme si již využívané postupy, např. vratky ve vazbě na agendu Výdaje a eProcesy, rozúčtování plateb a péči o pohledávku.
Podíváme se i na vazby do agendy Banka, především na zpracování platby za exekuční příkazy. Odskočíme si i na Portál občana a platby předpisů agendy Příjmy.

Závazky - procesní souvislosti
Stejně jak pro oblast příjmů, tak i u závazků se podíváme na vazby do dalších ekonomických a evidenčních agend. Založení faktury zahájíme příkladem s vazbou na spisovou službu, zopakujeme si správné pracovní postupy pro vazbu faktury přijaté na smlouvu a objednávku především s ohledem na čerpání rozpočtu, jeho rezervace a blokace. Upozorníme na změny jak v agendách, tak v jejich vazbách.

Kontroly rozpočtu, účetnictví
Plynule navážeme na výklad pro výdajovou oblast a společně se podíváme na kontroly rozpočtu, změny ve funkcionalitě Závazné ukazatele. Pochlubíme se novými tiskovými výstupy Závazných ukazatelů.
Představíme vám i novinku - Číselník rozpočtové skladby, který napomáhá při práci s komponentou Finanční krytí na všech ověřovaných dokladech.
V agendě Účetnictví si zopakujeme využití nástroje pro vyhledávání napříč roky, tj. Víceleté přehledy.

Dotační programy
Podíváme se společně na další využití Portálu občana, a to Dotační programy, které mají rovněž vazby do ekonomických agend.

 

Pátek 27.5.2022 od 9:00 hod.
Participativní rozpočet
Představíme novinku v IS VERA Radnice - Participativní rozpočet včetně vazby na webové stránky města.

Investice
Agendu Investice jsme si představovali na webinářích, přesto považujeme za vhodné jí věnovat i část našeho setkání. Povíme si o základních principech a vazbách této evidenční agendy.

Schvalování dokumentů
Podíváme se společně na další rozvoj již existující agendy eProcesy pro schvalování dokumentů.

Diskuse, Ukončení

Změna programu vyhrazena

Těšíme se na setkání s Vámi
tým metodiků a konzultantů ekonomických agend IS VERA

Přihlášky na odborné dny zasílejte pomocí formuláře, viz níže. Uzávěrka přihlášek je 17.5.2022 do 12:00 hod.

Prosíme, do poznámky uveďte:
ANO - pokud máte zájem o komentovanou prohlídku města Telč
NE - pokud o prohlídku zájem nemáte

Po úspěšném odeslání přihlášky Vám bude v řádu minut doručeno potvrzení přihlášky. Pokud  nedostanete potvrzení, kontaktujte nás na telefonu +420 495 703 211 nebo e-mailem na skoleni@vera.cz.

Ubytování je třeba objednávat přímo v hotelu e-mailem na adresu: recepce@hotel-anton.cz. Uveďte, že se jedná o akci VERA.
Cena: 1000,- Kč za dvoulůžkový pokoj/noc.

Hotel Antoň
Slavatovská 92
588 56 TELČ
Tel.: + 420 567 243 862
     
Cena školení:
Účastnický poplatek ve výši 5.350,-- Kč bez DPH/osoba bude fakturován na základě prezenční listiny.
V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, oběd a večeře pro první den, občerstvení pro druhý den, komentovaná procházka městem a písemné materiály k probíraným tématům.

 

Kód školení: ODEKO22_1
Lektor: Klímová Světlana, Ing., Vraštilová Alena, Ing., Kožina Adam, Ing., Voráč Vladislav, Bořil Tomáš, Bc., Masařík Jakub, Ing.

Cesta

Osobní automobil, vlak, autobus: podrobnosti ve spodní části stránky na https://www.hotel-anton.cz/kontakt/
GPS: 49.18761, 15.44836

Litujeme, na školení se již není možné přihlásit. Prosím kontaktujte nás pomocí formuláře zde.