Zpět

ODEKO-2019_1

Odborné ekonomické dny 2019

30. 05. 2019 - 31. 05. 2019

1. den od 09:00 do 16:00 h
2. den od 09:00 do 13:00 h

Mlýnhotel Vílanec
Vílanec 37
Vílanec

4 350 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 15. 05. 2019

Odborné ekonomické dny 2019

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,


zveme Vás na jarní setkání ekonomů obcí a příspěvkových organizací "Odborné ekonomické dny 2019".

Hlavní náplní Odborných dnů bude komplexní náhled na řešení ekonomických procesů z oblasti pohledávek, závazků, účetnictví a rozpočtu v informačním systému VERA Radnice. Zaměříme se na praktické ukázky optimálního řešení těchto procesů v celé jejich provázanosti:

  • příprava smluvního vztahu,
  • realizace smluvního vztahu,
  • účetní, rozpočtové a daňové aspekty.

V příkladech se budeme současně věnovat i aspektům spjatých s postupující elektronizací a digitalizací ekonomických procesů a změnám ve vybraných pracovních postupech.

Rádi Vám představíme ucelený ekonomický systém a věříme, že si odnesete řadu poznatků, které povedou k vyšší optimalizaci Vaší práce.

 

 

Obsah

Čtvrtek 30. 5. 2019

Pohledávky - krok za krokem

               Na základě nového právního vztahu (smlouva, rozhodnutí, veřejná vyhláška.) vystavíme pohledávku. Ukážeme si, jak postupovat v případě záloh, dokladů k platbě a vyúčtovacích dokladů. Podíváme se na možnosti zveřejňování pohledávek a představíme různorodost forem úhrad pohledávek. Pohledávky předkontujeme. Jistě Vás budou také zajímat i další informace, které se ke správě pohledávek vážou. Představíme vazbu na ISIR, Základní registry, Vymáhání pohledávek, Portál občana, MIS i grafický náhled na strukturu pohledávek.

Závazky - krok za krokem

               V oblasti závazků se soustředíme na představení celého závazkového vztahu a povinností, které při jejich realizaci legislativa ukládá: uzavření smlouvy/objednávky - realizace závazkového vztahu - úhrady. Provedeme Vás vztahem: záloha - doklady k platbě - vyúčtovací doklady. V každé fázi neopomeneme provádět finanční kontrolu prostřednictvím eProcesů a důslednou kontrolu na disponibilitu rozpočtu. Závazky a jejich úhrady zaúčtujeme.

Představíme vazbu na Nespolehlivého plátce, ukážeme práci s eFakturou (ISDOC), zveřejníme náš závazek v Centrálním registru smluv.

Účetnictví a kontroly rozpočtu

               Zaúčtujeme jednotlivé účetní případy a provedeme Vás inventurou. Provedeme měsíční účetní i daňovou závěrku.

Ve Finančních přehledech zkontrolujeme stav čerpání rozpočtu.


Pátek 31. 5. 2019

Elektronizace v IS VERA Radnice

Představíme trendy v oblasti elektronizace a digitalizace ekonomických procesů na konkrétních příkladech:

  • Městská policie, Pokutové bloky a Přestupky
  • Digitální Česko
  • Hospodaření příspěvkových organizací

Co jsme udělali, co chystáme

Diskuse, Ukončení

 

Změna programu vyhrazena

Těšíme se na setkání s Vámi

tým metodiků a konzultantů ekonomických agend IS VERA


Ubytování:

Hotel: Mlýnhotel Vílanec, Vílanec u Jihlavy  588 35
            www.mlynhotel.cz
           tel.: +420 724 222 717, +420 606 085 744
           

Ubytování je třeba objednávat přímo v hotelu e-mailem na adresu:   mlynhotel@mlynhotel.cz

 

V rámci akce je pro Vás zajištěn oběd, pohoštění a večerní neformální posezení.

Kód školení: ODEKO-2019_1
Lektor: Hrabalová Ludmila, Ing., Svobodová Monika, Ing., Klímová Světlana, Ing., Kvochová Ivana, Ing., Voráč Vladislav

Cesta

GPS: 49.333473 15.577780
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
4 350 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 15 účastníky.