Zpět

Odborné ekonomické dny 2019

Délka trvání
ve dnech: 2

4 350 Kč bez DPH

Odborné ekonomické dny 2019

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,


zveme Vás na jarní setkání ekonomů obcí a příspěvkových organizací "Odborné ekonomické dny 2019".

Hlavní náplní Odborných dnů bude komplexní náhled na řešení ekonomických procesů z oblasti pohledávek, závazků, účetnictví a rozpočtu v informačním systému VERA Radnice. Zaměříme se na praktické ukázky optimálního řešení těchto procesů v celé jejich provázanosti:

  • příprava smluvního vztahu,
  • realizace smluvního vztahu,
  • účetní, rozpočtové a daňové aspekty.

V příkladech se budeme současně věnovat i aspektům spjatých s postupující elektronizací a digitalizací ekonomických procesů a změnám ve vybraných pracovních postupech.

Rádi Vám představíme ucelený ekonomický systém a věříme, že si odnesete řadu poznatků, které povedou k vyšší optimalizaci Vaší práce.

 

 

Obsah

Čtvrtek 30. 5. 2019

Pohledávky - krok za krokem

               Na základě nového právního vztahu (smlouva, rozhodnutí, veřejná vyhláška.) vystavíme pohledávku. Ukážeme si, jak postupovat v případě záloh, dokladů k platbě a vyúčtovacích dokladů. Podíváme se na možnosti zveřejňování pohledávek a představíme různorodost forem úhrad pohledávek. Pohledávky předkontujeme. Jistě Vás budou také zajímat i další informace, které se ke správě pohledávek vážou. Představíme vazbu na ISIR, Základní registry, Vymáhání pohledávek, Portál občana, MIS i grafický náhled na strukturu pohledávek.

Závazky - krok za krokem

               V oblasti závazků se soustředíme na představení celého závazkového vztahu a povinností, které při jejich realizaci legislativa ukládá: uzavření smlouvy/objednávky - realizace závazkového vztahu - úhrady. Provedeme Vás vztahem: záloha - doklady k platbě - vyúčtovací doklady. V každé fázi neopomeneme provádět finanční kontrolu prostřednictvím eProcesů a důslednou kontrolu na disponibilitu rozpočtu. Závazky a jejich úhrady zaúčtujeme.

Představíme vazbu na Nespolehlivého plátce, ukážeme práci s eFakturou (ISDOC), zveřejníme náš závazek v Centrálním registru smluv.

Účetnictví a kontroly rozpočtu

               Zaúčtujeme jednotlivé účetní případy a provedeme Vás inventurou. Provedeme měsíční účetní i daňovou závěrku.

Ve Finančních přehledech zkontrolujeme stav čerpání rozpočtu.


Pátek 31. 5. 2019

Elektronizace v IS VERA Radnice

Představíme trendy v oblasti elektronizace a digitalizace ekonomických procesů na konkrétních příkladech:

  • Městská policie, Pokutové bloky a Přestupky
  • Digitální Česko
  • Hospodaření příspěvkových organizací

Co jsme udělali, co chystáme

Diskuse, Ukončení

 

Změna programu vyhrazena

Těšíme se na setkání s Vámi

tým metodiků a konzultantů ekonomických agend IS VERA


Ubytování:

Hotel: Mlýnhotel Vílanec, Vílanec u Jihlavy  588 35
            www.mlynhotel.cz
           tel.: +420 724 222 717, +420 606 085 744
           

Ubytování je třeba objednávat přímo v hotelu e-mailem na adresu:   mlynhotel@mlynhotel.cz

 

V rámci akce je pro Vás zajištěn oběd, pohoštění a večerní neformální posezení.


Kontaktní formulář

Máte zájem o školení pro Vás nebo Váš úřad? Kontaktujte nás.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.