Zpět

Odborné dny Vyúčtování služeb 2019

Délka trvání
ve dnech: 2

4 250 Kč bez DPH

Odborné dny Vyúčtování služeb 2019

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,

dovolujeme si pozvat všechny uživatele, kteří se zabývají problematikou nájemného z bytů, případně nebytových prostor, na odborné dny, které se budou věnovat zpracování vyúčtování služeb od A do Z.

Po podání informací z legislativy Vám představíme úpravy a změny v jednotlivých modulech (jak ty již realizované, tak i ty, které budou distribuované koncem roku 2019 a přinesou zlepšení obslužnosti agend).
Nedílnou součástí odborných dnů bude zaměření na agendu Příjmy a na navazující kroky, které umožňují dokončení činností spojených s vyúčtováním služeb.
Neopomeneme se zastavit u vybraných pracovních postupů v agendách IS VERA Radnice - Nájemné z bytů, Pronájem nemovitého majetku, Vyúčtování služeb a SIPO, které jsou pro vás zásadní. Připravili jsme pro Vás i seznámení s novinkami v agendách Příjmy, Smlouvy a připomeneme si i práci s dokumenty.
Účastnický poplatek ve výši 4.250, - Kč bez DPH/osobu bude fakturován na základě prezenční listiny. V případě, že máte zájem zúčastnit se akce pouze první den, je cena stanovena na 2.975, - Kč bez DPH. V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, oběd, večeře pro první den, snídaně a občerstvení pro druhý den, písemné materiály k probíraným tématům.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v objektech Vinařství Nosreti:

Penzion Nosreti:

 • 14x dvoulůžkový pokoj
 •  1x třílůžkový pokoj
 •  1x čtyřlůžkový pokoj

Bungalovy Nosreti:

 • Bungalovy mají 4 postele (spojené 2+2)


PROSBA POŘADATELŮ:

Chceme Vám zajistit odborný a relaxační program v hezkém prostředí. Chápeme, že ubytování v dvoulůžkových pokojích je pohodlnější, jsme ovšem limitování kapacitami objektů. Prosíme Vás proto, pokud máte mezi účastníky přátele, využijte ubytování s nimi ve 4místných bungalovech (do objednávacího mailu uveďte, s kým chcete být ubytováni). Umožníte tak i dalším zájemcům účast na této akci. Ceny za ubytování jsou průměrovány (500Kč/osobu), protože naše akce zabírá celou ubytovací kapacitu.


UBYTOVÁNÍ OBJEDNÁVEJTE PŘÍMO U POSKYTOVATELE ZDE: vinarstvi@nosreti.cz

Pokud do jednoho pracovního dne nedostanete od penzionu potvrzení ubytování, kontaktujte je telefonicky : +420 725 936 624.

Ubytování není součástí účastnického poplatku školení.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

odborný tým pro agendy Nájemného, Pronájmů a Vyúčtování služeb IS VERA

Obsah

Čtvrtek 24.10.2019

09.00 - 09.30   Prezence

09.30 - 09.45   Úvod, organizace, zajištění, program

09.45 - 10.15 Platná legislativa   

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 67/2013 Sb., o poskytování plnění .
 • Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů
 • Novela zákona o DPH č.235/2004 Sb. - účinnost od 1.4.2019

10.15 - 11.00 Realizované změny v agendách  

 • Nájemné - Převeď plátce, nájemce, úpravy EL
 • Pronájmy - vystavování ODD a faktur,
 • Vyúčtování služeb - kontroly, zálohy, výpisy
 • Pasporty a ekonomika - náklady, sestavy

11.00 - 11.15   Přestávka

11.15 - 12.15 Představujeme nové funkcionality

 • Vyúčtování služeb - hlavní zúčtovací období, DPH, ostatní služby
 • Úpravy v zadávání nákladů, spotřeb
 • Doplnění výpisu pro uživatele
 • Upravené sestavy PNP a PNS
 • Přepočet služeb při změně osob
 • Slevy na nájemném v Pronájmech
 • Zadávání platebních podmínek a finančního krytí z Pronájmu
 • Rozšíření evidence nákladů v Pasportech
 • Sestavy

12.15 - 13.15   Oběd

13.15 - 14.15 Metodické návody - jak na to neboli rady z praxe, konzultací a HD

14.15 - 15.00 Vybrané pracovní postupy  

 • Nájemné - opravy v průběhu roku - stěhování, služby, valorizace
 • Pronájmy - změna, ukončení účastníka, krátkodobý pronájem, výše nájmu a služeb, valorizace
 • Vyúčtování služeb - kontroly před a po vyúčtování, opravy - doplnění služeb, osob, Tabulka podkladů

15.00 - 15.15   Přestávka

15.15 - 16.00 Dotazy, návrhy na rozvoj, praktické ukázky   

18.00 - 19.00   Večeře

 

Pátek 25.10.2019

9.00 - 10.00  Příjmy

 • DPH, poplatky, rozúčtování služeb, účtování (zaokrouhlování)
 • Fakturace nad předpisy z pronájmů, ODD a fakturace
 • Kontace předpisů z vyúčtování
 • Práce s Předpisy - opravy, práce s přeplatky a nedoplatky
 • Vratky z vyúčtování
 • Sestavy - novinky

10.00 - 10.20   Přestávka  

10.20 - 12.00 Praktické ukázky, poradenství a konzultace

 • Převeď plátce, nájemce
 • Nezbytné úkony pro vyúčtování služeb - náklady, spotřeby, kontroly, .
 • Řešení konce a začátku roku
 • Nastavení agend, číselníků
 • Náměty pro agendy a jejich rozvoj
 • Prostor pro řešení dotazů účastníků

12.00   Ukončení

 


Kontaktní formulář

Máte zájem o školení pro Vás nebo Váš úřad? Kontaktujte nás.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.