Zpět

Odborné dny Účetnictví 2023

Délka trvání
ve dnech: 1

2 650 Kč bez DPH

Odborné dny Účetnictví 2023

Určeno pro uživatele: VERA

Vážení přátelé,
zveme Vás na odborné dny Účetnictví 2023 zaměřené na povinnosti, které nás čekají v roce 2023 a na novinky v oblasti účetnictví, rozpočtu a daňové správy.
Zvláštní pozornost budeme věnovat změnám, které nastaly v agendách Tvorba rozpočtu, Účetnictví, Příjmy a Výdaje.
Nedílnou součástí bude představení ostatních novinek v IS VERA Radnice navazujících na účetní postupy.
Představíme novinky ve schvalovacích procesech pro vratky a elektronické schvalování smluv. Připomeneme práci se zástupy v případě nepřítomnosti.

Rovněž připomeneme povinnosti v závěru roku - zpracování

 • "ročních" částí výkazu PAP,
 • výkazu Příloha k účetní závěrce za 12. období,
 • Seznamu účetních jednotek,
 • inventarizací majetku a závazků.

V letošním roce uspořádáme setkání prezenční formou na pobočkách společnosti VERA a připravíme i jeden zkrácený běh formou webináře.
Rádi na semináři zodpovíme Vaše dotazy.
Odbornými tématy Vás budou provázet:

Ing. Světlana Klímová
Ing. Alena Vraštilová
Ing. Věra Luzarová
Ing. Andrea Hlávková

Konzultační dny se uskuteční
12. 12. 2022    zasedací místnost společnosti VERA, Pardubice
13. 12. 2022    zasedací místnost společnosti VERA, Praha
14. 12. 2022    zasedací místnost společnosti VERA, Olomouc
20. 12. 2022    formou webináře

Obsah

9:00    Zahájení
9:10     Informace o nových pracovních postupech v účetnictví a rozpočtu

 •     DPH a legislativa 2023
 •     Evidence Mimořádných událostí
 •     Kontrola na uzavřené účetní období v agendě Majetek
 •     Číselník rozpočtové skladby ve finančním krytí
 •     Práce s číselníkem rozpočtové skladby v novém roce

Společné funkcionality

 •     Zástupy uživatelů

Změny v agendě Příjmy

 •     Vratky s vazbou na výdajové poukazy
 •     Drobné změny na Detailu konta

Změny v agendě Výdaje

 •     Oprava finančního krytí na již schváleném dokladu
 •     Možnost schválení finančního krytí s poznámkou
 •     Změna v odvozování účetních kontacích

Změny v navazujících agendách

 •     Elektronické schvalování vydaných faktur
 •     Smlouvy a jejich schválení ve workflow
 •     Novinky v agendě Dotační programy
 •     Modernizace MIS
 •     Portál občana a platební centrum

    Povinnosti při zpracování účetní závěrky 2022

 •     Kontroly dat
 •     pracování výkazů za 12/2022 a jejich specifika

Připravované změny pro rok 2023
    
13:00    Diskuse
14:00    Ukončení


Kontaktní formulář

Máte zájem o školení pro Vás nebo Váš úřad? Kontaktujte nás.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.