Zpět

KDUC_6

Odborné dny k účetnictví 2019

13. 12. 2018

od 09:00 do 14:00 h

Jelínkova vila
Třebíčská 342/10
Velké Meziříčí

2 450 Kč bez DPH / osoba

Přihlašování do: 10. 12. 2018

Odborné dny k účetnictví 2019

Určeno pro uživatele: VERA Radnice

Vážení přátelé,


Zveme Vás na odborné dny Účetnictví 2019 zaměřené na povinnosti, které nás čekají v roce 2019 a na novinky v oblasti účetnictví, rozpočtu a daňové správy.

Zvláštní pozornost budeme věnovat problematice zpracování výkazů,  změnám ve zpracování návrhů rozpočtu, schváleném rozpočtu,  výhledů a s nimi spjatých tiskovým výstupům. Seznámíme vás s novými přehledy v agendě Finanční přehledy.

Připomeneme povinnosti v závěru roku: zpracování "ročních" částí výkazu PAP a změnám ve zpracování výkazu Příloha k účetní závěrce za 12. období, Seznamu účetních jednotek, inventarizaci majetku a závazků.

Nedílnou součástí bude představení ostatních novinek  v IS VERA Radnice navazujících na účetní postupy.


 Rádi na semináři zodpovíme Vaše dotazy.

Odbornými tématy Vás budou provázet:
Ing. Ludmila Hrabalová, metodik

Ing. Světlana Klímová, metodik

Ing. Monika Svobodová, metodik

Ing. Věra Luzarová,  konzultant


Konzultační dny se uskuteční

06. 12. 2018        hotel Euro  Pardubice

11. 12. 2018        zasedací místnost společnosti VERA, Praha

11. 12. 2018        zasedací místnost společnosti VERA, Olomouc

12. 12. 2018        hotel U pramenů, Plzeň

13. 12. 2018        hotel IH Bohemia, Ústí nad Labem

13. 12. 2018        Jelínkova vila  Velké Meziříčí

 

 

Obsah

9:00    Zahájení
9:10    Povinnosti při zpracování účetních výkazů 2018 a 2019

 • Změny ve výkazu Příloha k účetní závěrce 2018
 • Výkazy Garance a Partnerství za období 12/2018
 • Zpracování částí XIV - XVII v PAP za období 12/2018
 • Seznam účetních jednotek 2019
 • Pomocný konsolidační přehled za rok 2018
 • Připravované změny pro rok 2019

Informace o nových pracovních postupech v účetnictví a
rozpočtu

 • Inventarizace majetku a závazků 2018
 • Daňová evidence
 • Návrhy rozpočtu
 • Výhledy rozpočtu
 • Tiskové výstupy

Finanční přehledy

 • Meziroční změny
 • Přehledy za organizace

    Další novinky v navazujících agendách
    Vaše dotazy

13:00    Diskuse
14:00    Ukončení

 

Kód školení: KDUC_6
Lektor: Hrabalová Ludmila, Ing., Svobodová Monika, Ing.

Cesta

GPS: 49.3547350N, 16.0100811E
Objednávkový formulář
Údaje o objednávajícím
Údaje o organizaci
Seznam účastníků
Odebrat účastnika
Výsledná cena za přihlášené účastníky
2 450 Kč bez DPH
Poznámky
Školení se uskuteční v případě obsazení min. 5 účastníky.