Nejvýnosnější investicí organizace je investice do zaměstnanců.

Máte zájem vzdělávat pracovníky svého úřadu v souladu s ustanovením zákona? 

 
Naše vzdělávací programy jsou AKREDITOVANÉ MINISTERSTVEM VNITRA, v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
  1. Pomohou pracovníkům úřadu proniknout hlouběji do problematiky jim svěřené agendy.
  2. Seznámí je s možnostmi efektivního využívání prostředků IT.
  3. Absolvování akreditovaného programu se dle výše uvedeného zákona započítává na základě "Osvědčení" do průběžného vzdělávání, plníte tak povinnost vzdělávat úředníky veřejné správy . 
Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými odborníky na danou problematiku a doplněny praktickými příklady užití adekvátních modulů IS VERA Radnice. Všichni účastníci obdrží na závěr kurzu osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu.
 

Základní registry v praxi

Během jednoho se úředníci seznámí se základními principy práce a smyslem využití dat informačního systému základních registrů a propojených AIS (obyvatelé, cizinci) při správě agend veřejné správy. Na praktických ukázkách komplexního IS VERA se naučí postupy jak data využívat a aktualizovat při správě lokálních registrů na svém úřadě.

Hospodaření obcí

Dvoudenní kurz, v němž se úředníci naučí aplikovat správné postupy při tvorbě a úpravách rozpočtu a vedení účetnictví s využitím ekonomických a majetkových agend informačního systému VERA Radnice.

Procesní řízení

Dvoudenní kurz zaměřený na principy procesního řízení, identifikaci procesů, vytváření procesní map a stanovování úloh jednotlivých zaměstnanců v těchto procesech. Kurz je doplněn praktickým nácvikem využívání adekvátních prvků IS VERA Radnice pro optimalizaci procesů na úřadě zaměřených na agendy spisová služba a přípravu podkladů pro jednání volených orgánů.

Nájemné a vyúčtování služeb

Dvoudenní kurz se zaměřuje na správné postupy při práci s registrem bytů, evidenci a výpočtem nájemného z bytů, vystavení předpisů a vyúčtování nájemného, s pomocí prostředků informačního systému. 

Příprava a organizace voleb

Jednodenní kurz je zaměřen na rozdíly mezi jednotlivými typy voleb, možnosti využití dat z informačního systému základních registrů a seznámení s aktuálním metodickým doporučením MV ČR při přípravě voleb. Účastníci se naučí využívat nabyté znalosti v prostředí IS VERA v oblasti vyhlášení voleb, vymezení okrsků, vedení a tisku seznamů voličů v požadované podobě, vč. práce se členy komise.

Matrika

Dvoudenní kurz zaměřený na správné vedení matriční agendy dle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2001 Sb. k zákonu o matrikách, jménu a příjmení. Školení je zaměřeno na znalost veškerých právních předpisů, nutných k vedení matričních agend. Jako doplněk školení bývá obvykle zařazeno školení nebo prezentace programu Matrika IS VERA Radnice.

Strategické plánování

Dvoudenní kurz zaměřený na význam, metody a použití strategického plánování pro přípravu rozvojových dokumentů obce a práci s podpůrným SW.
 
 
VERA, spol. s r.o. je v souladu s ustanovením §29 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků akreditovanou vzdělávací společností, číslo akreditace  AK/I-40/2018.
 
Přehled vzdělávacích programů
Základní registry v praxi číslo akreditace AK/PV-207/2020
Hospodaření obcí číslo akreditace AK/PV-589/2018
Procesní řízení číslo akreditace AK/PV-591/2018
Nájemné a vyúčtování služeb číslo akreditace AK/PV-512/2019
Příprava a organizace voleb číslo akreditace AK/PV-210/2020
Matrika číslo akreditace AK/PV-590/2018
Strategické plánování číslo akreditace AK/PV-592/2018